Xốp Bong Bóng Khí Gói Hàng Locked Air là một loại vật liệu bọc lót đóng gói hàng hóa. Nó được thiết kế với hình dạng tổ ong và có các bóng khí có kích thước to hơn so với các loại xốp bóng khí, màng bubble thông thường.