Túi khí chèn hàng thùng carton Locked Air dạng túi gối chuyên dụng chèn lót vào chỗ trống của thùng carton. Với hình dạng túi gối chứa nhiều khí bên trong, cho khả năng bảo vệ tuyệt đối hàng hóa trong thùng. Túi khí chèn lót linh hoạt dễ dàng cắt, nối để sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau.