Cột Khí Chống Sốc Hàng Locked Air là một giải pháp đóng gói và bảo vệ hàng hóa dễ vỡ trong quá trình vận chuyển. Nó được thiết kế dựa trên nguyên lý sử dụng túi bóng khí để tạo ra một lớp cản trước và sau sản phẩm, giúp giảm thiểu nguy cơ va chạm và hư hỏng. Cột Khí Chống Sốc Hàng Locked Air thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp như điện tử, thực phẩm và đồ uống, y tế, thủy tinh, và các sản phẩm nhạy cảm khác.